Oblaki

Razvrstitev oblakov

Oblaki so množica vodnih kapljic ali kristalov z velikostjo okoli 100 mikrometrov, ki lebdijo v zraku. Večje kapljice ali kristalčki imajo namreč že večjo hitrost padanja in jih štejemo med padavinske kapljice oz. kristalčke. 

Pogoj za nastanek oblakov so vzponski tokovi, ki nastanejo na različnih mestih v atmosferi; v središču ciklona, na atmosferskih frontah, termična dviganja.... Pri vsakem od naštetih oblik dviganja se pojavijo oblaki značilnih oblik - nimostratus v središču ciklona, nevihtni oblak ob termični konvekciji... Vzponski tokovi dosežejo največje vrednosti v nevihtnem oblaku - kumulonibus - kjer dosežejo tudi hitrosti tudi do 40 m/s.
 

Razvrstitev oblakov

Cirusi

Oblaki Cirus

Stratusi

Kumulusi