Sistem za avtomatsko identifikacijo plovil

AIS (automatic identification system) je za sedaj obvezen samo za plovila nad 300 bruto registrskih ton, vendar se krog uporabnikov vse bolj širi tudi na druga manjša plovila. Spodaj so prikazane vse ladje, ki se trenutno nahajajo v severnem jadranu.