Zastavna in črkovna signalizacija

Zastavna signalizacija je ena najstarejših oblik optične signalizacije, primerne za sporazumevanje na manjših oddaljenostih. Izvaja se na podlagi Mednarodnega signalnega kodeksa. Signalne zastave predstavljajo posamezne črke in številke. Sporočila na osnovi zastavnih signalov so kodirana, sestavljena iz ene črke, skupin posameznih črk in številk ali s kombinacijami obojih. Mednarodni signalni kodeks zajema 40 signalnih zastav, in sicer 26 črkovnih, 10 numeričnih, tri ponavljalce (nadomestne zastave) in eno odzivno zastavo.

Črkovno signalizacijo je možno izvajati s katerokoli metodo signaliziranja (zastavni signali, svetlobni ali zvočni signali s pomočjo simbolov morsejeve abecede, preko radiotelegrafije ali preko govorne komunikacije). Posamezna črka oziroma številka ali pa ustrezna kombinacija dveh ali treh ima določen pomen, opisan v Mednarodnem signalnem kodeksu. Najznačilnejši deli splošnih vsebin Mednarodnega signalnega kodeksa se nanašajo na nevarnost, pomorske nesreče, navigacijo, hidrografijo, manevriranje, meteorologijo, sporazumevanje, mednarodne zdravstvene predpise itd. Poseben del zastavne signalizacije se nanaša na medicino.

A
Imam potapljača pod vodo. Obidite me počasi in na primerni oddaljenosti.
B*
Nakladam, razkladam ali prevažam nevarne tovore.
C*
Da (pritrdilen odgovor ali: "Ogovor na pomen predhodne skupine zastav je pritrdilen").
D*
Težko manevriram, držite se na oddaljenosti.
E*
Menjam kurz v desno.
F
Onesposobljen sem; vzdržujte zvezo z mano.
G*
Potrebujem pilota. Če odda ta signal ribiška ladja na ribolovnem območju v neposredni bližini, pomeni : "Dvigujem mrežo".
H*
Imam pilota na ladji.
I*
Menjam kurz v levo.
J
Požar in nevaren tovor na ladji, držite se na primerni oddaljenosti. Ali: "Uhaja mi nevaren tovor".
K
Želim vzdrževati zvezo z vami.
L
Takoj zaustavite vaše plovilo.
M
Moje plovilo je zaustavljeno in se ne premika.
N
Ne (nikalen odgovor ali: "Odgovor na pomen predhodne skupine zastav je nikalen"). Ta signal je lahko oddan samo optično ali zvočno. Za govorno oziroma radijsko oddajo signala se uporabi  besedica "NO".
O
Človek v morju.
P
V pristanišču - vse osebe se morajo vrniti na plovilo, ker bomo kmalu izpluli. Na morju - uporabi ga lahko ribiška ladja in pomeni: "Moje mreže so se zataknile". Če je oddan kot zvočni signal, pomeni: "Potrebujem pilota".
Q
Zdravstveno stanje na plovilu je dobro, prosim za prost prehod.
S*
Vozim vzvratno.
T*
Držite se na oddaljenosti, vlečem kočo z dvema ladjama.
U
Plujete proti nevarnosti.
V
Potrebujem pomoč.
W
Potrebujem zdravniško pomoč.
X
Prenehajte z izvajanjem svojih namenov in opazujte moje signale.
Y
Moje sidro orje.
Z*
Potrebujem vlačilca. Če odda ta signal ribiška ladja na ribolovnem področju v neposredni bližini, pomeni: "Spuščam mreže".