Genova in zakaj je tako pomembna?

Genova in zakaj je tako pomembna?

Genova se smatra kot motor jadrnce. Glavno jadro pa se smatra kot pripomoček za lažje reguliranje kurza in krmila. Vsekakor je trimanje obeh jader odločilno pri jadranju.

Zakaj je genova tako pomembna?

Genova pred seboj nima nikakršnih ovir (npr. jambor), kot ga ima glavno jadro. S tem se ne ustvarjajo dodatni vrtinci, ki bi ovirali prehod zračnega toka. 

Genova, flok v čem je razlika?

Razlika je le v dolžini razvitega jadra. Genova se poimenuje takrat, ko jadro razvito preko jambora. Flok se poimenuje takrat, ko je jadro razvito le do jambora. Opis se nanaša na roll sistem prednjega jadra.

Kdaj uporabljamo genovo ali flok?

Več jader uporabljamo ob manjši hitrosti vetra (genova) in obratno, ko se hitrost vetra povečuje ustrezno zmanjšujemo velikost jadra (flok)

Trimanje jadra

Za trimanje genove se v večini primerov uporablja škota genove. Za jadranje v veter so sledeča pravila zelo priročna

  1. v normalnih pogojih naj bo zadnja prečka genove za eno pest oddaljena od pripone na križu.
  2. za večjo hitrost dve pesti, vendar mora biti kot jadranja zmanjšan (ne ostro v orco).
  3. za ostri kot jadranja v veter in pravih pogojih se prečka genove dotika križa.

Kako nastaviti pravilen profil jadra

Profil genove je dober, če se pri obratu v veter jadro napolni hkrati zgoraj in spodaj. Vsi trakci na jadru (moštrinčki) so enako poravnani. S škoto genove popravljamo profil jadra. V primeru, da najvišji moštrinček  plapola je potrebno traveler genove pomakniti naprej proti premcu.  V primeru, da najnižji moštrinček  plapola je potrebno traveler genove pomakniti nazaj proti krmi. Priporočljivo je imeti vedno malce odprto genovo, ker s tem povečujete vpadni kot in jadrnca je bolj vodljiva.