Etika na morju

Etika na morju

Medsebojna pomoč in razumevanje na morju vzame najmanj dela in časa, daje pa občutek varnosti, zadovoljstva in pripadnosti…Kjerkoli na Zemlji živijo ljudje, obstajajo različna pravila obnašanja, ki so si jih izmislili ljudje že pred davnimi časi in so odraz kulture določenih skupin ljudi. Vedno služijo nekemu namenu, ki ga pogojuje življenjski prostor, družbena in politična ureditev, verska pripadnost, klimatske razmere … Vsepovsod pa je skupno eno pravilo. Kdor želi živeti v določenem okolju in ne pozna pravil, se jih mora najprej naučiti, saj nepoznavanje le teh ne opravičuje dejanja in ne zmanjša posledic.Za razliko od trdnih tal, se na morju "tla" pod nogami vedno gibljejo, vremenske spremembe pa močno vplivajo na varnost bivanja. Zato je morje specifičen življenjski prostor in obnašanje ni samo odraz kulture, temveč predvsem varnosti življenja na morju. Tako so nastala v glavnem nepisana pravila o obnašanju na morju v plovbi, v lukah na vezu, na sidru, v zraku …. V splošnem velja, da se ljudje na morju morajo medsebojno upoštevati in si pomagati, saj so od tega velikokrat odvisna človeška življenja. 

 

 

 

Med plovbo 
 
Po morju pluje veliko različnih vrst plovil. Velike tovorne in potniške ladje, manjše delovne in ribiške ladje, domačinski čolniči. Potem pridejo na vrsto plovila za šport in prosti čas. Velike motorne jahte, različni gliserji in jadrnice, majhni čolniči na motor ali vesla in vodni skuterji. Poleg osnovnih pravil prednosti desnega in prednosti manevrsko manj sposobnega plovila, ki jih pozna vsak voditelj čolna je najpomembnejše pravilo, da vsak udeleženec v prometu na morju mora narediti vse in se obnašati tako, da prepreči nesrečo in da s svojimi dejanji ne ovira drugih udeležencev.Zelo nevaren problem je glisiranje ali vožnja s vodnim skuterjem blizu obale, kjer so v vodi kopalci. Prav tako nevarno je divjanje z veliko hitrostjo v lukah, blizu počasnejših, privezanih ali sidranih plovil. Velik problem, predvsem na dopustniških plovilih je nepazljivost in izsiljevanje prednosti med plovbo. Kakšna barka se namreč že umakne, velika ladja ali otok pa ne. Velikokrat je temu vzrok dopustniško vzdušje, sproščenost in alkohol, čemur je dopust in plovilo sicer namenjeno, vendar ne med plovbo, ampak šele na varnem privezu. 
 
Na sidru 
 
Poleti je v zalivih, kjer so sidrišča velika gneča. Zato je potrebno vedno paziti, da sidro ni spuščeno preko drugih sider in da imajo druge barke na sidru dovolj prostora. Prav tako je dobro označiti svoje sidro z bojo, da ne bi kdo drug spustil vrgel sidra preko njega. Če začne sidro orati, je potrebno reagirati pravočasno, da se ne ogrožajo druge barke na sidru. Prav tako je potrebno vedeti, da so ljudje, ki sidrajo v mirnih zalivih, prišli uživati mir in razgrajanje ter glasno ponočevanje do jutranjih ur, sodi v kakšen drugi zaliv, kjer ni drugih bark. 
 
Na vezu 
 
V peljarjih so ponavadi vrisani deli obale, ki so namenjeni turistom. Če tega ni, je potrebno vprašati domačine, kje se lahko barka varno priveže. Nikakor se ne sme barka privezati kjerkoli, ker lahko ovira druge barke pri delu, pristajanje linijske ladje, domačinski privez, lahko pa je tudi nevarno, saj luke niso vedno zaščitene pred vsemi vetrovi. Pri privezovanju plovila je treba paziti, da vrvi ne ovirajo privezov drugih plovil. Nikakor pa se ne sme prevezovati, odvezovati ali premikati vrv tujega plovila brez odobritve lastnika. To je kaznivo in odgovornost za morebitno škodo na plovilu prevzame tisti, ki je vrvi premikal. Izjemoma je dovoljeno privezati tuje plovilo, če je to v nevarnosti, da se poškoduje zaradi udarjanja ob obalo ali če ovira pristajanja na delovnih terminalih in podobno. Ker so tudi luke velikokrat zelo polne in je prostora malo, je pristajanje ter vezanje težak posel. Zato je lepo če se s kopna pomaga pristajati novo prišlim barkam. Če ste na novo prišli barki, se je pomagaču s kopna vedno treba zahvaliti in mu ponuditi kakšno pijačo. Velikokrat se na takšen način tudi spoznate z novimi ljudmi in sklenete kakšno prijateljstvo. V primeru, da v luki ni prostora ima vsako plovilo vso pravico veza na bok drugemu plovilu v vezu. Iz vljudnosti, da se sosedu ne gleda v krožnik , se s svojega plovila sestopa vedno preko premca plovila na katerega je vezana. Zelo lepa navada v marinah in manjših, predvsem otoških krajih je pozdravljanje. Ko se srečaš s človekom se pozdravita. To izhaja iz majhnosti krajev, kjer se vsi poznajo in so na nek način medsebojno povezani in odvisni. Tudi v lukah in marinah velja enako pravilo kot na sidriščih. Razgrajanje in glasno ponočevanje ne sodi v ta prostor. V lukah in marinah je potrebo paziti tudi na hitrost plovbe, ki mora biti takšna, da ne ustvarja valovanja in omogoča polno manevrsko sposobnost. 
 
V zraku 
 
Posebno poglavje je o bonton v zraku. Radijska postaja ni igrača in neokusne šale, neskončni pogovori, celo na kanalih rezerviranih za resno komunikacijo, ne sodijo zraven. Radio veza je namenjena informiranju, varnosti in komunikaciji na morju, zato je potrebno poznati pravila upravljanja z radijsko postajo in jo uporabljati samo za resne potrebe.Klic v sili je namenjen vsem plovilom, zato je dolžnost vsakega plovila, ki je v primerni bližini, nuditi pomoč ali narediti vse, da se pomoč organizira. Seveda pa je v teh primerih potrebno objektivno upoštevati tudi lastno varnost. 
 
 
Morje je največji življenjski prostor na Zemlji. Ko človek zapluje, lahko začuti to veličino, svobodo vseh živih bitij v morju in tudi svojo. Vendar je onesnaževanje in zastrupljanje morja zaradi moderne industrije in življenja, že močno vidno na morju da čutiti, da ta svoboda vseeno ni tako neskončna. Navtiki in ljubitelji morja lahko naredimo najmanj to, da ga sami ne onesnažujemo. Konzerve, plastika in ostale smeti spadajo v zato namenjena odlagališča. Morje vsekakor ni velika smetiščna kanta, kot je to videti po mišljenju veliko domačinov in tudi navtikov. Življenje in druženje na morju je lepo. Prav tako, kot želimo, da bi nas drugi ljudje upoštevali in bili dobri do nas, tako tudi drugi pričakujejo to od nas. Medsebojna pomoč in razumevanje na morju vzame najmanj dela in časa, daje pa občutek varnosti, zadovoljstva in pripadnosti. Vsekakor pa širi prijateljstvo in občutek svobode, zaradi česar se pravzaprav tudi gre na morje.
 
Avtor prispevka je (Peter Mernik)