Kaj je to AIS?

To je sistem za avtomatsko identifikacijo plovil, ki deluje tako, da si plovila s posebnimi elektronskimi napravami in za sedaj še s pomočjo UKW postaj (v prihodnosti se načrtuje izmenjava podatkov s pomočjo satelita) avtomatsko izmenjujejo potrebne podatke, ki omogočajo poleg identifikacije tudi oddajo/sprejem drugih podatkov za lažje medsebojno izogibanje in varno načrtovanje plovbe. Omogoča uresničenje želje »videti in biti viden« tudi v pogojih, ko tega vremenske in geografske razmere ne dopuščajo drugim klasičnim navigacijskim sistemom.

AIS (automatic identification system) je za sedaj obvezen samo za plovila nad 300 bruto registrskih ton, vendar se krog uporabnikov vse bolj širi tudi na druga manjša plovila. Posamezne države že načrtujejo lokalne predpise za uporabo na manjših profesionalnih plovilih (za prevoz potnikov, delovna plovila, ribiči in drugo). Nekje je to že v uporabi, kot na primer v Panamskem kanalu, na reki Sv. Lovrenca in v ZDA. Vse večje pa je tudi zanimanje med uporabniki manjših komercialnih plovil in plovil za prosti čas, še zlasti tistimi, ki več plujejo po utečenih plovnih poteh. Zaradi gostote pomorskega prometa je še kako pomembno, da je v takšnih pogojih navigacija natančna in da posadke plovil sodobna tehnika opozarja na srečanja bližnje vrste.

AIS deluje na principu popolnega in samostojnega organiziranega sistema, kar pomeni, da naprava na plovilu kontinuirano oddaja tako imenovane statične in dinamične podatke v okolico drugim plovilom in enake podatke sprejema od drugih plovil v območju delovanja sistema. Sistem ne potrebuje nobene krmilne centrale, ampak ga preprosto sestavljajo plovila in obalne postaje z vgrajeno potrebno opremo.
Med statične podatke sodijo identifikacijski podatki, kot so: ime in oznaka plovila, MMSI številka, dolžina, širina, ugrez, položaj GPS antene na plovilu, ciljno pristanišče, vsebina tovora in podobno.
Med dinamične podatke pa sodijo vsi spremenljivi podatki, ki so pomembni za navigacijo: hitrost, smer, točen trenutni položaj in še drugi podatki, ki so pomembni predvsem za velika plovila.
Prenos podatkov se izvaja na dveh rezerviranih UKW kanalih, in sicer kanalu 87B (161,975 Mhz) in 88B (162,025 Mhz).

Prenos podatkov se izvaja popolnoma avtomatsko in ni potrebna nikakršna dodatna podpora v koordinaciji ali posredovanju s strani operaterja.