Gradiško jezero

Gradiško jezero

Jezero so zgradili kot mokri zadrževalnik na potoku Drtijščica, ki varuje avtocesto Ljubljana - Maribor pred hudournimi vodami. Okoli jezera je speljana urejena makadamska pot v dolžini 4200 m, ki pa je v prometnem smislu namenjena le za dovoz lastnikom okoliških gozdov. Promet z motornimi vozili je za ostale udeležence prepovedan in zaprt z zapornicami.

Plovba na Gradiškem jezeru je dovoljena! Uradni odgovor s strani Ministrstva za okolje, ki nam ga je preposlal obiskovalec naše spletne strani.

Gradiško jezero se nahaja v občini Moravče, severni del jezera pa meji na občino Lukovica. Nobena od teh dveh občin nima sprejetega odloka o plovbi po Gradiškem jezeru, kar pomeni, da skladno z 21. členom Zakona o vodah ZV-1 (Ur. list št. 65/20 z dne 8.5.2020) sodi plovba čolna na vesla ali uporaba jadrnice pod splošno rabo, ki je dovoljena in jo lahko uporablja vsakdo tako, da ne vpliva škodljivo na vode, vodni režim in naravno ravnovesje vodnih ter obvodnih ekosistemov in ne omejuje enake pravice drugim. Prav tako ni sprejet kakršenkoli drug predpis, ki bi na Gradiškem jezeru omejeval splošno rabo.

Gradiško jezero