Gradiško jezero

Gradiško jezero

Jezero so zgradili kot mokri zadrževalnik na potoku Drtijščica, ki varuje avtocesto Ljubljana - Maribor pred hudournimi vodami. Okoli jezera je speljana urejena makadamska pot v dolžini 4200 m, ki pa je v prometnem smislu namenjena le za dovoz lastnikom okoliških gozdov. Promet z motornimi vozili je za ostale udeležence prepovedan in zaprt z zapornicami.

Žal je plovba na Gradiškem je plovba prepovedana! Potrebno je pridobiti dovoljenje občin Lukovica, Moravče in Blagovice. JK Ravbar je lansko leto organiziral trodnevno regato z mini 12.

Gradiško jezero