Jadranje na slovenskih jezerih

Kolaž slovenskih jezer

Pri organizaciji regate štirih jezer smo vedno naleteli na enako vprašanje. Kako je z dostopom do jezera? Koga lahko pokličemo? Kako je z infrastrukturo? 

Na spletnih straneh Jadralnega kluba NEPTUN, bomo pripravili serijo člankov z naslovom Jadranje po slovenskih jezerih. V vsakem članku bo opisano jezero ter navedeni bodo tudi osnovni podatki za potrebe jadranja. 

V Sloveniji naj  bi bilo okrog 1300 jezer. Ena od definicij opredeljuje za jezero vsako naravno ali umetno vodno površino na zemeljskem površju, s površino nad 1 ha, ki  nima stalne, neposredne povezave z morjem.