Josef Ressel

Josef Ressel

Josef Ressel vsestranski izumitelj, je bil rojen 29. junija 1793 v Chrudimu na Češkem, umrl je 10. oktobra 1857 v Ljubljani star 64 let. Pokopan je na Navju. Ressla si prisvajajo številni narodi. Nemci zaradi očetovega porekla. Čehi ker se je rodil na Češkem ter maminega porekla. Hrvati, ker je služboval v Motovunu kot gozdraski strokovnjak. Slovenci, ker je prav tako služboval v naših krajih. Nenazadanje tudi Italijani, ker je služboval pri njih v Trstu. Pregled kje vse je služboval Ressel:

  • Bivanje in šolanje doma, na Češkem – 15 let
  • Šolanje v Avstriji (Linz, Dunaj) – 7 let
  • Službovanje v Sloveniji (Pleterje, Trst, Ljubljana) – 21 let
  • Službovanje na Hrvaškem (Motovun) – 7 let
  • Službovanje v Benetkah – 14 let.

Idejo o ladijskem vijaku naj bi dobil že daljnega leta 1810 med šolanjem na topniški šoli. V tistem času so bile vojaške jadje le na jadra in v bitki ob brez veterju je težava očitna. Prve skice ladijskega vijaka naj bi nastale okrog leta 1812. Prve poizkuse z ladijskim vijakom je opravil 1820 na reki Krki, kasneje pa tudi na Ljubljanici in Mirni, torej na slovenskih tleh oz. v slovenskih rekah.

 Josef ResselJosef Ressel

Ressel je 28. novembra 1825 vložil zahtevek za zaščito svoje iznajdbe ladijskega vijak. Potrditev patenta se je zavlekla, ker so lastniki parnikov na kolesni (lopatasti) pogon zelo nasprotovali uvedbi novega izuma, saj bi morali preurediti svoje ladje. Zato je potrdilo o prijemu prijave dobil šele 11. novembra 1827, dne 4. avgusta 1929 pa tudi dovoljenje za prvi praktični preizkus.

Preizkus je opravljen s parnikom Civetta v tržaškem zalivu, ki pa se je končal neuspešno, saj je eksplodiral parni stroj, ki je poganjal ladijski vijak, nakar so luške oblasti celo prepovedale nadalnje poiskuse kot življensko nevarne.

Ladijski vijak so nato z veliko naglico izpopolnjevali še drugi strokovnjaki, saj je bilo očitno, da gre za epohalno odkritje, ki je kmalu zatem popolnoma spremenilo ladijski promet, tovorni in potniški.

 

viri:

  • https://sl.wikipedia.org/wiki/Josef_Ressel
  • Josef Ressel, Slovenski biografski leksikon, Vladimir Murku
  • Od vijaka do junaka, Slovenski tehnični muzej, katalog, Ljubljana, 2011
  • Jozef Ressel – mornar brez vesel, Lokavški občasnik, Šentjernej, 2010