Longitude - 2000

Longitude film

Film se dogaja kot paralelna zgodba, v 18 stoletju je Harrison gradil kronometer (zelo natačna ura) s katero je lahko določil položaj ladje. Druga paralelna zgodba v 20 stoletju, kjer Golud obnavlja stari kronometer. Film je zanimiv, ker prikazuje kako težko je bilo določati pozcijo ladje in kakšen napore je bil potreben za delovanje kronometra.