Merjenje globine

Merjenje globine

Kjer je primerna izoblikovanost dna ali je globina na karti označena z izobatami, lahko z zaporednim merjenjem globine določimo položaj barke. Ultrazvočni globinomer nam do meje svojega dosega - neprekinjeno posreduje podatke o globini. Oddajno - sprejemni del je nameščen na dnu trupa. Signal, ki ga oddaja se odbije od dna in časovno razliko  med oddanim in sprejetim signalom inštrument pretvori v dolžino.

Z zaporednimi meritvami globine lahko določimo položaj. Na karto vrišemo pot preko dna in na njej v primernih časovnih razmikih, recimo vsakih 15 min, označimo položajne točke, dobljene s seštetim položajem. Enako črto izrišemo na prosojni papir, k označbi vsakega časovnega presledka dodamo izmerjeno globino. Vsako meritev globine moramo zmanjšati za višino plime. Prosojni papir položimo na karto ob vrisanem kurzu in vpišemo izmerjene globine na karto. 

Globine so na kartah označene v metrih, na angleških kartah v sežnjih (fathom) in čevljih. Večinoma pomenijo najnižji možni nivo ali srednji nivo oseke. Resnično globino pod kobilico izračunamo, če od višine plimovanja odštejemo izmerjeno globino in odštejemo še ugrez barke od vodne linije do konca kobilice.