Morska milja

morska milja

(Médnarodna) mòrska ali návtična mílja je enota za merjenje dolžine. Uporablja se splošno v mornarici, pomorstvu in letalstvu. Mednarodna morska milja je določena natančno kot 1852 m. To določitev so sprejeli leta 1929 na mednarodni izredni hidrografski konferenci v Monaku. V ZDA so enoto sprejeli leta 1954. Pred sprejemom mednarodne morske milje so morsko miljo uporabljali v ZDA in Veliki Britaniji in je znašala 6080 čevljev, 2026 2/3 jardov, oziroma 1853,184 m. Včasih jo določajo tudi kot 2027 jardov.

Morska milja je približno enaka 1 ločni minuti na velikem krogu Zemlje in je bila tudi določena na ta način preko geografske milje. Zemlja ni popolna krogla, zato je lahko ločna minuta manjša ali večja od morske milje za nekaj metrov. Približek ločni minuti je primeren za zračno in morsko plovbo. Dolžina zemljepisne širine ene ločne minute je na vsaki morski karti in lahko predstavlja približno eno morsko miljo na tej karti.

Za enoto ni mednarodne oznake. Včasih ponekod zanjo uporabljajo mednarodne oznake M, NM in nmi (ne smemo zamenjevati z nm, kar je uradna oznaka za nanometer v sistemu SI, ali z Nm, uradno oznako zanavor, newton meter).

Zgodovina

Skozi zgodovino so uporabljali veliko enot z imenom 'milja' za merjenje dolžine, ki so bile določene različno. Te enote izhajajo iz rimske milje, ki je bila enaka približno 1479 m. Rimska milja je vsebovala 1000 'dvojnih korakov' ali dvojnih dolgih korakov rimskih vojakov. Beseda milja izhaja iz latinske besede millia passum, tisoč koračajev. Vzdolž cest, ki so jih po Evropi zgradili Rimljani so po navadi postavili kamen na vsako miljo, da bi naznačili razdaljo do Rima. Tem kamnom so rekli miljniki.  

Na Danskem in skoraj po celotni Nemčiji so v 19. stoletju za miljo uporabljali geografsko miljo, enako približno 7,5 km (določeno s 4. ločnimi minutami), ki jo je natančno označil Ole Christensen Rømer. V Nemčiji je obstajala tudi natančna 7,5 km metrska različica, vendar so jo do 20. stoletja večinoma prenehali uporabljati. Rømerjevo miljo so v skandinavskih deželah dolgo časa uporabljali kot morsko miljo, vendar jo je sredi 20. stoletja zamenjala mednarodna morska milja. Mednarodni morski milji danes tradicionalistični Skandinavci še vedno rečejo četrt milje.