Pomorske svetlobne oznake

POMORSKE SVETLOBNE OZNAKE

V pomorstvu se ponoči uporabljajo svetlobne oznake - svetilniki, ki opozarjajo na nevarnost ali pa posredujejo informacije, kot so vhodi v luke in podobno.

Lahko so postavljeni na kopnem ali na vodi. Na kopnem so večinoma pri vhodih v luke, na čereh, rtih ali specifičnih točkah. Na vodi pa so običajno boje ali ladje – svetilniki. Imajo lasten vir svetlobe (elektrika, plin, acetilen, petrolej...). Za njih skrbijo vzdrževalci, kar zagotavlja brezhibno in nemoteno delovanje svetilnikov. Njihova svetloba je lahko vidna v krogu 360°, ali pa samo določen del.

Ločimo jih po:
- barvi svetlobe,
- bliskih ali prekinitvah,
- številu bliskov/prekinitev,
- trajanju bliskov/prekinitev,
- številu luci,
- postavitvi in vidnosti luči.

Svetilnik pa je učinkovit le če vemo kje se nahaja. Vsi svetilniki so označeni na pomorski karti, da pa bi jih lahko razlikovali med seboj in vedeli kateri je kateri, je poleg oznake napisana še karakteristika svetilnika. Vsak svetilnik ima torej točno dolocen način oddajanja svetlobe.

Naprimer:
- Svetilnik na otočku Prišnjak ima karakteristiko: B Bl (3) 10s 19m 9M
Kar pomeni da svetilnik odaja BLISKE BELE BARVE, in sicer po TRI V SKUPINI vsakih 10 SEKUND. Luc je nadmorski višini 19 METROV in ima domet 9 MILJ.

- Svetilnik ob vhodu v Koprski mandrač s karakteristiko: C Bl (2) 10s 7m 4M
Vsakih 10 SEKUND utripne z DVEMA RDEČIMA (CRVENA) BLISKOMA. Visok je 7 METROV, vidi pa se 4 MILJE dalec. 

- Piranski svetilnik na rtu Madona ima na karti zapisano karakteristiko: B Izo 4s 10m 15M 
Sveti z BELO lučjo in sicer IZOFAZNO, kar pomeni da luč utripa tako da je interval svetlobe enako dolg kot interval zatemnitve. Interval svetlobe in zatemnitve traja skupaj 4 SEKUNDE. Višna luči je 10 METROV nad morjem, domet svetlobe pa je 15 NAVTICNIH MILJ.