Postopek oddajanja klica v sili

Kljub elektronskim pripomočkom morata skiper in posadka poznati običajni postopek oddajanja klica v sili MAYDAY, preko radijskih ali satelitskih zvez. 

Navodila za klic v sili s podatki o svoji barki si natisnemo in rpilepimo ob radijsko postajo, tako bo lahko tudi najmanj izkušen član posadke oddal klic

Postopek oddaje klica

  1. vklopimo radijsko postajo in preklopimo na 16 kanal ter nastavimo na največjo moč oddajanja
  2. Držimo gumb za oddajanje in pošljemo naslednje sporočilo
  3. MAYDAY 3X
  4. IME BARKE 3X
  5. MOJ PLOŽAJ JE navedemo točno pozicijo plovila zemljepisno širino in dolžino po GPS
  6. OPIS POLOŽAJA brodolom, požar, barka nasedla, itd
  7. PROSIM ZA TAKOJŠNJO POMOČ
  8. DODATNI PODATKI, število ljudi na barki, ali smo prisiljeni zapustiti barko
  9. SPREJEMsedaj spustimo gum za oddajanje in počakamo na odgovor
 
00:00