Sidranje in vse težave

Sidramo vedno dovolj daleč, da bomo imeli v primeru težav dovolj manevrskega prostora. Sidro, ki orje, lahko povzroči veliko škode, zato se vedno prepričamo, da je prijelo. Če ni, spustimo več verige ali vrvi; če tudi to ne pomaga, ga je treba dvigniti in spustiti drugje. Položaj zasidrane barke lahko preverjamo tudi s pokrito smerjo (dve točki na obali se pokrivata) ali azimutom (točka na obali je pod določenim kompasnim kotom).

Morda bo potrebno v megli, slabem vremenu ali drugih negotovih razmerah, organizirati straže. To pomeni, da en član posadke neprekinjeno nadzoruje pokrite smeri, azimute in sploh položaj barke, in pravočasno opozori na njeno premikanje. Kadar sidra ne moremo izvleči, pomeni da se je zataknilo. Spustimo nekaj dodatne verige ali vrvi, krožimo okoli sidra tako da bo ta napeta, in ga občasno poskušamo izvleči z vzvratno vožnjo.
 
Z opazovanjem lahko ugotovimo, ali sidro orje. Ko smo ga spustili in je barka na svojem mestu, najdemo pokrito smer dveh fiksnih objektov. Poiščemo še eno pokrito smer, pravokotno na prvo. Na karti narišemo sidrni krog enakega polmera, kot je dolžina izpusta. Če t opazovanjem ugotovimo, da smo zunaj kroga, je to zaradi oranja sidra in ne zaradi kroženja.
 
Po predpisih mora biti zasidrana barka podnevi označena s črno kroglo, obešeno pred jamborom. Pomoči obesimo na isto mesto večnamensko belo luč.